c5017e9a6eda0a2fb37c35f23ec90e6b

Praktijk Avana

Nieuwsbrief Maart 2015

Beste nieuwsbrieflezer,

KARMA

Veel mensen stellen de vraag naar het waarom. Vaak is wat hun overkomt voor hen niet te begrijpen. Waarom juist ik? Waarom overkomt mij dit nu weer? Of wanneer het om iets mooi gaat, iets bijzonders zoals zoveel geluk in de liefde.. Waaraan heb ik dit geluk verdiend? Men wil het begrijpen.. hoe kan dit en gaat dit niet zomaar weer voorbij? Beredeneren het als “toeval” of heb ik dit wel verdiend..

Karma betekent in het “Sanskriet” werk of ook wel handelen. Ons handelen heeft bepaalde consequenties, een soort natuurwet. Ons handelen zet ons bestaan in beweging. We kunnen karma eveneens zien als een soort energie die wij met ons denken, spreken en handelen creëren.

Wellicht moeten we het gegeven dat eenmaal gevormd karma altijd vraagt om een vereffening, hetzij in een gunstige of ongunstige vorm, zien als een streven van een veel groter mechanisme dan wijzelf. Naar een evenwicht in kosmische zin.

Problemen kunnen wij zien als mogelijkheden, het lot als een kans.

 

Is alles wat ons overkomt Karma?

Als we karma zien als terugwerking van een handeling, woord en gedachte die we ooit in dit of een ander aards leven in de wereld hebben gezet, zullen we op de een of andere manier die terugwerking ervaren. Het wil niet zeggen dat alles wat ons overkomt we zelf hebben veroorzaakt. Soms hebben we de ervaring nodig om verder te komen en worden we even wakker geschud..niet echt een karma stuk maar een corrigerend duwtje van het lot.

Een geestelijke begeleider of “gids” helpt ons hierbij. Wij op aarde kunnen gestimuleerd worden door onze gids om de impuls te krijgen om vooruit te komen en verder te “groeien”.

1888616_486555831454490_1918322638_n

Karmische factoren bij incarnatie..

Waarom incarneren we in dit land? Of komen we in deze omstandigheden of bij deze ouders terecht? Hierbij hebben ook karmische invloeden een belangrijke rol. Vanuit gaand dat niemand nu nog voor de eerste keer op aarde incarneert, heeft iedere ziel wel bepaalde karmische verbindingen uit vorige levens. Een karmische verbinding is het gevolg van een intensief contact van zielen in een eerder leven of in dit leven.

Het karma dat we uit een vorig leven meenemen, kunnen we alleen neutraliseren door onze innerlijke houding te veranderen, waardoor we ten eerste geen nieuw ongunstig karma weer vormen en in de tweede plaats voor onszelf oud karma inlossen. De concrete mogelijkheden daartoe zullen ons zeker worden geboden, als we ervoor openstaan.

We hebben altijd de vrije wil de mogelijkheid om hier en nu een keuze te maken. Alleen vanuit dit besef kunnen we werkelijke vrijheid scheppen voor onszelf en daarmee een einde maken aan een reeks van eventuele ongunstige karmische terugwerkingen.

We hebben ons lot zo echt in eigen hand!

Willen we ons bevrijden van karma moet je bereid zijn om de confrontatie met het leven aan te gaan.

Als we dat in vertrouwen kunnen accepteren, ontstaan in onszelf de ruimte en vrijheid om een situatie onder ogen te kunnen zien en de les te begrijpen.

10468677_265464463637198_964600848146708880_n

Uitleg van Karma op Wikpedia:

Karma in het Westen

Het begrip karma werd in het westen geïntroduceerd door de theosofie. In deze “leer van gevolgen” gaat het om de lessen die de ziel van het menselijke leven heeft te leren. Bij de introductie van yoga en meditatietechnieken is het begrip karma verder tot het westen doorgedrongen. Deze technieken worden tevens aanbevolen om het effect van karme te neutraliseren, voor te zijn, of zelfs om gedeeltelijk “karma op te lossen”.

Als je iets goed deed, krijg je er iets goeds voor terug. En als je echter iets slechts deed, kon je ook iets slechts terug verwachten.

 

Eckhart Tolle          –            De stilte spreekt

De transformatie van het menselijke bewustzijn

is niet meer zogezegd een luxe

die alleen maar weggelegd is

voor een paar afzonderlijke mensen

maar een harde noodzaak als de mensheid

zichzelf niet wil vernietigen.

Op dit moment zijn de verkeerde werking

van het oude bewustzijn en de opkomst

van het nieuwe allebei aan het versnellen.

Vreemd genoeg worden de dingen

er tegelijkertijd slechter en beter op,

al valt het slechtere meer op

omdat het zoveel “lawaai” maakt.

images (75)

 

 

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *