c5017e9a6eda0a2fb37c35f23ec90e6b

Praktijk Avana

Nieuwsbrief September 2015

Beste nieuwsbrieflezer,

IK wil graag de behandelmethode Magnetiseren, die ik zelf heel graag gebruik, onder de aandacht brengen…Waarom?

Omdat deze behandeling zo ontzettend veel mogelijkheden bied. Het brengt je veel rust en balans, zowel in je hoofd als in je lichaam…

Disbalans is er al genoeg om ons heen. Niet te verklaren lichamelijke klachten, die veelal voortkomen van emotionele blokkades die je lichaam vasthoudt, kunnen weer opgelost worden. Doordat de energiestroom in je lichaam weer vrij kan stromen.

Gedachten die vastzitten…? Vastzittende gedragspatronen in je leven, die je niet meer wil…? Je komt meer in je gevoel, zodat je bewust wordt wat je vasthoudt in je hoofd. Laat je gevoel, je liefdevolle energiestroom maar door je lichaam gaan. Laat los die gedachten en gedragspatronen… Bedank ze maar, ze hebben je gebracht naar wie je nu bent. Maar nu wordt het tijd om bij jezelf te voelen wat echt belangrijk is…

Alleen maar Zijn..                                           Aandacht voor jezelf!..                                         Innerlijke balans…

11406972_406002129583430_7676301669142082676_n Wat is Magnetiseren?

Magnetiseren is het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt. Hierbij kan men 2 vormen van energie overdracht onderscheiden: het geven van de eigen energie door de genezer, en het doorgeven van energie die niet van de magnetiseur zelf is.

Het geven van de eigen energie wordt “magnetisch genezen” genoemd, is volgens de theorie van het magnetiseren iets wat iedereen van nature doet. Als voorbeeld hiervan wordt vaak de troostende moeder genoemd, die de pijn van haar kind wegneemt door met haar hand over de pijnlijke plek te gaan. Bij deze vorm van magnetisch genezen raakt de genezer uiteindelijk vermoeid en loom, aangezien de eigen energie niet onuitputtelijk is.

Magnetiseurs werken daarom niet met de eigen energie, maar met de energie rondom hen. Deze vorm van energie overdacht heet gekanaliseerde energie. Bij het magnetiseren door middel van gekanaliseerde energie fungeert de magnetiseur enkel als doorgeefluik. De magnetiseur zet het eigen ego opzij, opdat de energie ongefilterd terecht komt bij de cliënt, zonder tussenkomst van de magnetiseur.

wellness-285590__180

Dierlijk Magnetisme: De theorie achter het Magnetiseren

Als grondlegger van de theorie achter de huidige vorm van magnetiseren kan Franz Anton Mesmer (1734-1815) worden genoemd. Volgens Mesmer bestaat er een alom aanwezige en alles verbindende kracht: een fijne materie die hij het “dierlijk magnetisme” heeft genoemd.

Ieder levend wezen heeft volgens de theorie van het dierlijk magnetisme een energieveld om zich heen, tegenwoordig door magnetiseurs vaak de Aura genoemd. Wanneer dit veld van dierlijk magnetisme bij iemand verstoord of uit balans is, veroorzaakt dat gezondheidsklachten.

Door middel van handoplegging is de genezer volgens Mesmer in staat eigen energie of kosmische energie aan de cliënt te geven. Hierdoor raakt de energie stroom, het dierlijk magnetisme, weer in balans, waardoor de cliënt geneest van de gezondheidsklachten.

Magnetiseren in praktijk: De werkwijze van een magnetiseur

Wanneer de cliënt voor het eerst behandeld wordt door een magnetiseur, zal een belangrijk deel van de therapie sessie bestaan uit het verschaffen van informatie over de werkwijze van de magnetiseur en over magnetiseren in het algemeen. Omdat er geen vastomlijnde behandelmethode binnen het magnetiseren bestaat, heeft iedere magnetiseur zijn eigen werkwijze.

Wel zijn er enkele facetten van het magnetiseren die bijna iedere magnetiseur hetzelfde uitvoert. Zo wordt de energie die de cliënt ontvangt altijd via de handen van de magnetiseur overgebracht, ook wel handoplegging genoemd. De magnetiseur legt de handen boven diverse plaatsen van het lichaam, waaronder het hoofd, de buik en de benen van de cliënt.

Plaatsen waar volgens de magnetiseur meer aandacht nodig is, wegens bijvoorbeeld energie blokkades of pijn, worden langer behandeld. Magnetiseurs ervaren vaak dat zij tijdens het magnetiseren ‘negatieve energie’ opvangen van de cliënt. Om deze energie kwijt te raken schudden zij die vaak letterlijk van zich af middels een handgebaar. Ook kunnen magnetiseurs gaan gapen en boeren om de opgedane ‘negatieve energie’ los te laten.

images (20)

Ervaringen tijdens het Magnetiseren

Sommige cliënten ervaren tijdens het magnetiseren lichamelijke en geestelijke gewaarwordingen. Deze sensaties verschillen per persoon en per magnetiseer sessie. En hebben volgens magnetiseurs vaak een bepaalde oorsprong en betekenis. Enkele mogelijke sensaties zijn:

*Warm of koud gevoel Veel cliënten ervaren tijdens het magnetiseren gevoelens van warmte of kou. De oorzaak hiervan wordt veelal gezocht in de energie die door het lichaam stroomt en het evenwicht hersteld. Warmte, die vaak uit de handen van de magnetiseur wordt gevoeld, zou duiden op ontspanning en opheffing van verkramping en blokkades. Kou wordt gezien als het gevolg van een belemmerde bloedsomloop die voortkomt uit spanning of stress.

*Tinteling Wanneer er bepaalde delen van het lichaam gaan tintelen als gevolg van het magnetiseren, betekent dat volgens vele magnetiseurs dat het magnetiseren bepaalde blokkades heeft opgeheven. Het opnieuw stromen van de energie zorgt voor het tintelende gevoel.

*Ontspanning Tijdens en na het magnetiseren voelt de cliënt zich vaak meer ontspannen dan voor het magnetiseren. De magnetiseur beïnvloed door het magnetiseren het energiepeil van de cliënt, waardoor de in het lichaam aanwezige stress en spanning wordt bestreden.

*Visualisatie Een enkele cliënt geeft aan door het magnetiseren bepaalde beelden te zien. Deze visualisaties kunnen variëren van het zien van kleuren, tot het zien van beelden uit het verleden.

*Spiertrekkingen   Soms gebeurt het dat spieren van de cliënt samentrekken tijdens het magnetiseren. Ook dit wordt door magnetiseurs meestal gezien als het gevolg van veranderingen in de energiestroom van de cliënt.

*Pijn Hoewel het niet vaak voorkomt, kan volgens magnetiseurs ook pijn een tijdelijk effect van magnetiseren zijn. Dergelijke pijnen zouden het gevolg zijn van het opheffen van energieblokkades en verkrampingen.

*Emoties Magnetiseren maakt soms emoties bij cliënten los. Vergeten of verdrongen emoties komen dan tijdens of na het magnetiseren aan de oppervlakte en kunnen niet meer worden ingehouden. Dit wordt in verband gebracht met het loslaten van emotionele knelpunten en trauma’s.

images (59)

Chakra- en Aurahealing, Reiki, Therapeutic Touch en Magnetiseren

Magnetiseren vertoont veel overlap met enkele andere spirituele alternatieve geneeswijzen. Zo komen bijvoorbeeld chakra’s strikt genomen niet voor in de theorie van het magnetiseren, het dierlijk magnetisme. Toch zien veel moderne magnetiseurs het werken met chakra’s als essentieel onderdeel van het magnetiseren. Zodoende bestaan er dus veel overeenkomsten tussen magnetiseren en chakratherapie.

Tussen Touch for health, Chakra- en Aurahealing, Therapeutic Touch en Magnetiseren kunnen gelijksoortige gelijkenissen worden aangetoond. De verschillen die er tussen de diverse spirituele therapievormen zijn, komen vaak voort uit een verschil in theoretische achtergrond.

Zo is het verschil tussen Magnetiseren en Reiki ook te verklaren: Magnetiseren werkt vaak intuïtiever en met minder strikte richtlijnen en regels dan Reiki, maar volgens velen is het uiteindelijke effect vergelijkbaar.

handoplegging2

Aangezien zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsklachten volgens de theorie van het magnetiseren ontstaan vanuit een energieveld dat uit balans is, wordt magnetiseren toegepast bij een erg breed scala aan klachten. Voorbeelden van psychische klachten die worden behandeld middels magnetiseren zijn: Depressie, Faalangst, Lusteloosheid, Stress, Agressie, Onzekerheid, Slaapproblemen

Duur van Magnetiseren.. De therapie duur van magnetiseren is sterk afhankelijk van zowel de klacht van de cliënt. Meestal is de duur van een therapie sessie 3 kwartier tot 1 uur, maar magnetiseer sessies van 2 uur komen ook voor.

Wil je een magnetiseer behandeling ervaren? Ik ben te bereiken via 06-23294969 of helga.avana@gmail.com …tot dan. Warme groet, Helga

1622275_798212760192362_1504271254_n

 

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *