c5017e9a6eda0a2fb37c35f23ec90e6b

Praktijk Avana

Nieuwsbrief Oktober 2015

Beste nieuwsbrieflezer,

 

Is jouw kind hoog sensitief?

Mogelijk is er gezegd dat je kind een probleem heeft, terwijl jij het gevoel hebt dat dat wel meevalt. Als ouder ben je ervan overtuigd dat het gedrag wat als probleem bestempeld wordt (bv. emotioneel, verlegen, agressief) door overprikkeling komt en afhankelijk is van de situatie.

Kijk naar je eigen kind en luister naar je intuïtie; jij kent je kind immers het beste en het is jouw taak op te komen voor je kind.

Herken je dit?

Dit onbegrepen voelen uit zich vaak in klachten als bedplassen, allergie, eczeem, faalangst, onzekerheid, angsten, verdriet, woede-uitbarstingen, ADHD, PDD-NOS, niet kunnen meekomen op school, problemen met eten, bang zijn in het donker en andere klachten. Zo’n klacht kan ook een signaal zijn dat het kind hooggevoelig is.

Minstens één op de vijf kinderen is hooggevoelig. Een hoog sensitief kind (HSK) vangt gedurende dag meer prikkels op dan niet hoog sensitieve kinderen. Het kind voelt emoties van anderen sterker aan, ervaart meer angst in nieuwe situaties, heeft meer last van een onrustige omgeving. Het kind is eerder overprikkeld en heeft tijd voor zichzelf nodig om de prikkels te verwerken. Het kind is bedachtzamer en gevoeliger en het raakt eerder overmand door heftige emoties dan andere kinderen.

En als hier door de omgeving ( school, ouders, oppas etc) verkeerd mee wordt omgegaan, ontstaan er vaak lichamelijke en/of psychische klachten. Hooggevoelige kinderen zijn vaak slim, invoelend, intuïtief, creatief, nauwgezet en gewetensvol. Door de effecten van de nadelen van hooggevoeligheid te verkleinen wordt hooggevoeligheid een aangename kwaliteit.

Twijfel je, kijk dan eens of je veel herkent in onderstaand rijtje:

o Je hebt altijd al geweten dat je kind gevoelig is en dat het extra steun nodig heeft.

o Er wordt gezegd dat mijn kind angstig, overgevoelig, te verlegen of te emotioneel is.

o Heb je het gevoel dat je kind anders is maar niet dat er iets mis is.

o Iemand heeft tegen je gezegd dat je kind een “open” of “nieuwetijds”-kind is maar je hebt geen idee wat dat betekent.

o Is jouw kind (in vgl tot andere kinderen) gevoeliger voor geluid, felle lichten, kriebelig materiaal, pijn, dingetjes in het eten, vuil, rommel, chaos.

o Schrikt jouw kind sneller, raakt het sneller in paniek, heeft het moeite met verassingen en veranderingen.

o Raakt jouw kind gemakkelijk overstuur, geïrriteerd, oververmoeid, en geprikkeld in/na situaties waarbij er veel op het kind af komt (bijv. op school)

o Heeft jouw kind meer tijd nodig om bij te tanken of aan nieuwe situaties te wennen.

o Heb je het gevoel dat jouw kind sterk reageert op je eigen stemmingen of die van anderen (door het over te nemen of juist te willen helpen)

o Is jouw kind creatief, lijkt jouw kind al een sterke intuïtie te hebben, stelt het veel (diepzinnige) vragen?

sisters

Als je je herkent in een aantal van de genoemde punten, dan is jouw kind waarschijnlijk hoog sensitief. Hoog sensitieve kinderen zijn echter niet allemaal gelijk. Er zitten verschillen in de mate van gevoeligheid en ook waarvoor ze gevoelig zijn. Luister vooral naar je eigen intuïtie.

Meestal weet je als ouder wel dat je kind hoogsensitief is, al zal je mogelijk een negatiever omschrijving gebruiken. Je hebt al vroeg geleerd dat je kind gevoelig is en extra steun van jou nodig heeft. Je weet dat je het soms moet helpen tot rust te komen. Je hebt geleerd dat je hem/haar omzichtiger moet benaderen dan andere kinderen. Je weet dat je geen kriebelkleding moet kopen. Jij kent de soms pietluttige eetgewoonten.

Je houdt rekening met het feit dat je kind genoeg rust krijgt. Je helpt je kind zich staande te houden in stressvolle situaties, zet de tv uit als ze huiswerk moeten maken. Jij bereidt je kind voor op veranderingen en zorgt dat het niet voor grote verassingen komt te staan, etc.

(Bron: Het hoog sensitieve kind, help je kind op te groeien in een wereld die hen overweldigt

 

Testje van Elaine Aron: (Elaine Aron is de grondlegster van het begrip Hoog Sensitieve Persoon. Zij is universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika._red. )

Antwoord met ‘ja’ als het in ieder geval enigszins voor jouw kind opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoord met ‘nee’ als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor jouw kind. Als je 13 of meer vragen met ‘ja” hebt beantwoord, is je kind waarschijnlijk hoog sensitief. Echter ook als je slechts 1 of 2 vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, maar ze zijn in extreme mate waar, heb je wellicht ook reden om je kind hoog sensitief te noemen.  Mijn kind…

– Schrikt snel;

– Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid.

– Houdt over het algemeen niet van grote verassingen;

– Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf.

– Lijkt mijn gedachten te kunnen lezen;

– Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.

– Ruikt elk vreemd geurtje;

– Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor;

– Lijkt zeer intuïtief;

– Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag;

– Heeft moeite met grote veranderingen;

– Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden;

– Stelt veel vragen;

– Is zeer gevoelig voor pijn;

– Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving;

– Heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk ed.)

– Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen;

– Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn;

baby

Hoogsensitieve mensen (HSP-ers) zijn bijzonder gevoelig voor de effecten van stress. 

Wij nemen constant informatie op uit onze omgeving, evenals spanning, frustratie en stress van andere mensen. Net zo goed kunnen gevoelige mensen gestrest raken van ogenschijnlijk onschuldige, alledaagse plekken en activiteiten zoals feesten, supermarkten, vergaderingen, televisiegeweld, openbaar vervoer, onbekende omgevingen, geluiden en druktes.

Net zoals bij hooggevoelige volwassenen werkt het zenuwstelsel bij deze kinderen bijzonder goed en intensief. Toch hebben ook zij verschillende specifieke kenmerken. Voor niet hooggevoelige personen komt het hoogsensitieve kind vaak als een aansteller of een zeurpiet over. Het is dan ook uitermate belangrijk dat we deze kinderen proberen te begrijpen. We zullen eerst de relevante kenmerken van het hoogsensitieve kind verduidelijken en toelichten. Daarna zult u ook een uitgebreid overzicht vinden van alle kenmerken die men aan het hoogsensitieve kind kan linken.

hsk

 

Algemene kenmerken van het hoogsensitieve kind

Een zeer opvallend kenmerk voor hoogsensitieve kinderen is dat ze een zeer opmerkelijk oog voor detail hebben, waardoor ze meer opmerken van wat er om hen heen gebeurt. Deze kinderen voelen ook sommige dingen sneller aan, maar dat betekent niet dat het hooggevoelige kind weet wat het beste voor hem is. Ze zijn zich sterk bewust van andermans gevoelens, ook als baby. Daarnaast zijn deze kinderen bijzonder zorgzaam hoogsensitieve kinderen zijn ook erg gevoelig voor de emotie schaamte. Ze zijn ongewoon empatisch en worden dieper geraakt wanneer anderen lijden. Hooggevoelige kinderen denken ook meer na over wat ze zien en horen. Dit kan ervoor zorgen dat ze een hele tijd zitten te piekeren over waarom een kind een ander kind pestte of grotere sociale dilemma’s. Deze kinderen kunnen ‘faalangstig reageren’ doordat ze teveel prikkels ervaren.

Hooggevoelige kinderen hebben vaak een sterke fantasie en ze zijn zeer gewetensvol voor hun leeftijd. Ze beginnen te praten en te lopen op het normale tijdstip, maar het zindelijk worden of het opgeven van bepaalde gewoontes zoals duimzuigen of een knuffel beer overal mee naartoe nemen gebeurt vaak iets later.

In praktijk zien we vaak dat hoogsensitieve kinderen zeer dikwijls in beelden denken en niet in woorden zoals de meeste kinderen. Hoogsensitieve kinderen lijken dus beelddenkers zijn. Toch is dit nog niet wetenschappelijk bewezen.

Ondanks de algemene kenmerken kunnen hooggevoelige kinderen ook onderling sterk verschillen. Het ene kind voelt vooral stemmingen en emoties van anderen aan, terwijl het andere kind zich erg bewust is van het onrecht in de wereld. Nog andere hooggevoelige kinderen zijn zich meer bewust van veranderingen in het weer. Juist doordat ze zoveel opmerken klagen ze vaker over dingen die anderen helemaal niet opmerken bv. de kamer ruikt raar, het is te warm, …

Omdat hooggevoelige kinderen zich eerder overweldigd voelen door dingen die andere kinderen niet eens opmerken kijken ze liever de kat uit de boom. Problematische situaties voor een hooggevoelig kind zijn vaak logeerpartijtjes en schoolkampen. Hierdoor willen deze kinderen niet in een ander huis slapen.

child

 

Hoewel er geen verschil is tussen hooggevoeligheid bij jongens en meisjes wordt hooggevoeligheid bij meisjes meer gewaardeerd dan bij jongens. Sensitieve jongens hebben helaas vaak het idee dat ze hun sensitiviteit moeten verbergen.

Hooggevoelige kinderen prefereren één op één contact. Daarom hebben deze kinderen vaak een harts-vriendje of vriendinnetje waarmee ze een goede band hebben. Hooggevoelige kinderen kunnen echter sociaal zijn doordat ze zo sterk betrokken zijn bij de wereld door hun grote opmerkzaamheid.

 

Hoogsensitieve kinderen denken dieper en uitgebreider na over wat ze beleven en leren. Dit kan een probleem worden wanneer deze kinderen een negatieve ervaring meemaken zoals bijv. pesten.

Hun grote sociale bewustzijn maakt dat ze sneller angstig reageren en vlugger gekwetst worden wanneer zijzelf of andere kinderen gepest worden. Dit interfereert met hun sterk rechtvaardigheidsgevoel. Daarnaast hebben ze vaker een laag zelf beeld en dit zie je ook zeer vaak bij kinderen die gepest worden.

Er is zoveel te vermelden over het hoogsensitieve kind dat ik de volgende Nieuwsbrief gebruik om hier verder op in te gaan. Voor nu wil ik het hierbij laten….

strand schep

Wil je je eigen bevindingen over je eigen kind/kinderen delen? Heb je er vragen over omdat iets in deze informatie nog niet duidelijk is? Dat kan altijd.

Je mag me mailen helga.avana@gmail.com of bellen 06-23294969

 

Tot de volgende keer,

Warme groet, Helga

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *