c5017e9a6eda0a2fb37c35f23ec90e6b

 

Praktijk Avana

Nieuwsbrief Mei 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

 

Bewustworden….Jezelf ontwikkelen…..

Wij leven in roerige tijden. Ondanks het leven van alledag gewoon lijkt door te gaan, zijn er veranderingen het leven van een ieder afzonderlijk. Veranderingen die te maken hebben met alle facetten van het leven en met bewustwording. Deze veranderingen horen bij de zelfontwikkeling en bewustwording van elk afzonderlijk mens.

Er is geen mens die zich niet ontwikkelt in deze bewustwording. Maar er zijn genoeg individuen die zich er niet bewust van zijn hoe hun leven zich aan hen ontvouwt. Het leven is niet zomaar iets wat ons overkomt. Het is een serie van ervaringen, aan spiegels, om ons te leren groeien als mens, als ziel.

Er zijn vier leerstadia die Maslow ooit geconstateerd heeft, die heel erg goed van toepassing zijn om aan te geven waar wij als mensen staan in het proces van het begrijpen van ons leven.

Feitelijk zijn het groeistadia op onze weg naar bewustwording en bewustzijn.

 

Stap 1 van bewustwording en zelfontwikkeling    -–    Onbewust Onbekwaam    

We zien niet in het leven hier op Aarde zin heeft en houden ons hier ook niet echt mee bezig. We leven ons leven zoals het komt, zonder ons bewust te zijn dat we dat doen. Ons leven ontwikkelt zich volgens maatschappelijke protocollen en gewoonten, zonder verbanden of diepere betekenissen zien. We zijn ons niet bewust dat we een leven leiden waar we met onze talenten en de informatie die voorhanden is, invloed op kunnen uitoefenen en dat we op elk moment keuzes kunnen maken om dingen te veranderen. Eigenlijk leven we ons leven in het donker, maar we weten het niet.

 

Stap 2 van bewustwording en zelfontwikkeling   —   Bewust Onbekwaam      

We hebben ontdekt dat we ons lang in het donker hebben bevonden. We hebben ontdekt dat er zoveel meer is wat bij het begrijpen van ons leven hoort, maar we voelen ons nog erg onbekwaam en onmachtig hier iets aan te doen. We snappen dat het leven ons bepaalde lessen geeft, maar zien nog niet zozeer hoe wij dan nu kunnen aanpakken en hoe we hiervan kunnen leren en groeien.

Levensthema’s beginnen duidelijk te worden, maar er is nog veel onmacht en een gevoel het slachtoffer te zijn. Vaak worden problemen aan anderen toegeschreven en wordt niet de eigen verantwoordelijkheid daarin genomen. In deze leerfase ontstaat inzicht, maar deze wordt nog niet opgevolgd door actie en veranderingsgezindheid.

0ca59bdbdaa53d05918c3c89b7a22868

Stap 3 van bewustwording en zelfontwikkeling   – –   Bewust Bekwaam    

We zijn ons bewust van onze vermogens tot creatie in ons eigen leven. We kennen onze thema’s en kennen de middelen om door deze thema’s heen te werken.                      We zien dat er veel meer in het leven is dan het dagelijkse leven zelf. Er is veel ruimte voor bewustzijnsgroei en er ontstaat meer begrip voor anderen in hun eigen levenssituatie.

We veranderen de zaken in ons leven waar we niet meer mee resoneren kiezen andere paden die wel bij ons passen. We leven ons leven volgens ons eigen pad. We leven onszelf. In een fase gaan we door totdat onze ziel klaar is met haar reis voor die leven

 

Stap 4   van bewustwording en zelfontwikkeling   ––   Onbewust Bekwaam      

Langzamerhand hebben we geleerd dat het levensproces heel veel meer is dan het “uitzitten” van de tijd hier op Aarde. We kennen onszelf beter en durven te kijken naar onze eigen processen en groeipunten. We hebben manieren ontdekt te groeien en onszelf te ontwikkelen.

Alleen zijn we ons niet bewust van het feit dat we ons dus in een volgend leerstadium bevinden. Niet alleen kennen we onze levensthema’s of zijn we die aan het ontdekken, maar nemen ook daadwerkelijk actie om hier aan te werken en ons te ontwikkelen. Het blijft niet alleen bij inzicht in constatering, maar wordt opgevolgd door actie. We beginnen te begrijpen dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen levensproces, voor de gebeurtenissen van ons dagelijkse leven en kunnen anderen al zien als spiegels, in plaats van hen verantwoordelijk te houden voor de problemen in ons eigen leven.

 

Stap 5 van bewustwording en zelfontwikkeling –-   Testen en uitvoeren

Regelmatig toetsen of het positieve doel, nieuwe gedragingen, de houding en de ideeën nog werken en ten uitvoer gebracht worden, om zo de kans op een terugval te minimaliseren. Alleen door te blijven oefenen en alert te blijven op oude patronen, zal je je goed blijven voelen.

1555416_607605459312906_1238833999_n                      

Even een Metafoor om de stappen duidelijk te maken…

Tijdens je eerste autorijles (de eerste stap) weet je nog niets of weinig van hoe je die auto bestuurt, hoe je moet schakelen, hoe je het stuur vasthoudt en hoe je precies in de spiegels moet kijken. Misschien heb je al eens eerder in een auto gezeten en daarbij verkeerde gewoontes of handelingen aangeleerd of verricht en moet je oud gedrag afleren.

Vervolgens ( in de tweede stap) leer je al die handelingen, maar ben je nog lang niet ervaren genoeg om veilig alleen te rijden.

Een aantal lessen later (de derde stap) kun je autorijden en weet je alle handelingen, maar ben je nog zeer geconcentreerd en voorzichtig bezig de auto verantwoordt te besturen, met af en toe nog aanwijzingen van de lesinstructeur.

Tenslotte ( in de vierde stap ) heb je geleerd geheel zelfstandig de auto te besturen, zit je ontspannen achter het stuur en doe je alle handelingen automatisch en zonder erbij na te denken. Je bent nu zo bedreven dat je moeiteloos een gesprek met je medepassagier kunt voeren, ook nog even van he landschap kunt geniete en naar de radio kunt luisteren. Hierbij heeft je onderbewustzijn, de handelingen van het autorijden overgenomen en kan je bewustzijn zich bezighouden met andere dingen.

Een belangrijke factor, die uiteindelijk bepaalt dat je een goede bestuurder bent, is dat je ook regelmatig blijft rijden en hierdoor nog meer ervaring opdoet. ( in de vijfde stap )

1510470_783987964948175_821647938_n

Ingesleten patronen, “negatieve” verbale en non-verbale gedragingen en oude rollen leveren helemaal niets op!

Test voor jezelf de stappen, herhaal ze meerdere malen, zodat ook de nieuwe “manier van bewustworden” een ingesleten patronen en gewoonte worden.

Dit zijn slechts de eerste stappen. Er zijn enorm veel andere manieren om meer zelfbewust te worden, maar geef deze een kans en zie hoe je gaat. Je bent al een beetje zelfbewust want je bent tenslotte al op deze pagina gekomen. Ga er dieper in om te zien wat je kunt vinden over jezelf. Uiteindelijk zitten we vast aan onzelf voor de rest van ons leven, zodat we net zo goed te weten kunnen komen wie we werkelijk zijnDit zijn de bijzonder mooie stappen naar bewustwording, zelfbewustzijn, zelfontwikkeling. Een leuke en zinvolle ontdekkingsreis om jezelf te ontdekken en te begrijpen wie je werkelijk bent.

Blijf trouw aan jezelf!!

Heb je vragen hierover nadat je de Nieuwsbrief hebt gelezen?…Je kunt mij mailen: helga.avana@gmail.com of bellen: 06-23294969

Warme, liefdevolle groet, Helga

 

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *