c5017e9a6eda0a2fb37c35f23ec90e6b

 

Praktijk Avana

Nieuwsbrief Mei 2015

 Beste nieuwsbrieflezer,

 

Chakra’s

Het woord chakra komt uit het oude Sanskriet en betekent wiel van licht.

Meestal reageren we op moeilijke situaties in ons leven met woede, onzekerheid of angst en we realiseren ons nooit of we zelf creëren wat we meemaken. Ons uiterlijke leven weerspiegelt het verstoorde evenwicht in ons innerlijke leven.

De chakra’s zijn een oeroud model waar mee uw fysieke, emotionele en geestelijke energiestromen worden opgewekt en in balans worden gebracht. De energiestromen dienen als een plattegrond van uw innerlijke wereld. Hoe vrijer de energie in u stroomt, hoe beter uw gezondheid en uw gevoel van welbevinden. Als u eenmaal heeft geleerd hoe u het leven op een vreugdevolle, harmonieuze manier kunt ervaren, valt de buitenwereld vanzelf op zijn plaats..

We willen allemaal dezelfde dingen in het leven – geluk, voldoening, gezondheid, welzijn en bevredigende relaties. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn, want het lijkt zo eenvoudig. Maar er komt altijd wat tussen.. Het leven zelf. We weten wanneer we niet in evenwicht zijn, we kunnen het voelen!! Maar wat doen we eraan?

We gaan ervan uit dat we als alles goed gaat in de buitenwereld, automatisch gelukkig zijn. We mogen leren hoe we innerlijk gelukkig en voldaan kunnen zijn, en dan valt de buitenwereld als vanzelf op zijn plaats als een weerspiegeling van onze innerlijke wereld.

De chakra’s kunnen aanwijzingen geven om de verschillende ervaringsniveaus in ons leven te activeren en met elkaar in evenwicht te brengen.

De chakra’s zijn draaiende energiestromen die vlak voor de ruggengraat lopen van het staartbotje tot aan de kruin. De chakra’s vormen een plattegrond van uw innerlijke wereld, van de relatie tot uzelf en hoe u energie ervaart. Leven is energie.

images (12)

Eerste chakra, Muladhara, wortelchakra

Het fysieke bestaan, het materiële, levenskracht, ‘er durven zijn’, bestaan en overleven horen bij het 1ste chakra. Verbondenheid met eten drinken, veiligheid, geld en werk. In zijn primitieve vorm uit dit chakra zich in vechten en vechtsport, geweld. Lawaai, doelloze opstapeling van bezit, het ongenuanceerd denken over anderen, het splitsen van alles in goed of kwaad. Is het chakra uit balans dan staat men niet met beide benen op de grond, is er angst, vermoeidheid, uitputting en moeite met de fysieke realiteit. Een vrije energiestroming leidt tot bijna onuitputtelijke werkkracht, een grote geestelijke en lichamelijke stabiliteit en een solide en betrouwbare uitstraling. Het eerste chakra wordt ook wel het stuitchakra genoemd. Het is gelocaliseerd tussen anus en geslachtsdelen. Het staartbeen en het onderste deel van het heiligbeen zijn ermee verbonden.

 

Tweede chakra,Svadhisthana, sexchakra

Intimiteit, relaties, sexualiteit en creativiteit zijn de kern woorden voor dit chakra. Vloeiende, golvende bewegingen, handel, ruilen en het woord ‘lekker’ horen erbij. Jaloezie, ongeremde begeerte, angst voor eigen sexualiteit, angst voor intimiteit, gebrek aan creativiteit en ontbreken van scheppende energie zijn tekenen van een verstoord evenwicht. Kunnen delen, harmonie in relaties, gemakkelijk en ongedwongen contact, vloeiende bewegingen en aantrekkelijkheid zijn kenmerken van openheid. Het tweede chakra bevindt zich tussen schaambeen en navel. Van de wervelkolom is het bovenste deel van het heiligbeen tot aan de tweede lende-wervel verbonden met dit chakra.

 

Derde chakra, Manipura, solar plexus

De verbinding tussen zelf en wereld, vormgeven van het bestaan en de relatie tussen denken en voelen staan centraal in dit chakra. Geldingsdrang, eigenwijsheid en rebellie zijn tekenen van een gebrek aan evenwicht. Het vermogen tot leidinggeven, organiseren en een natuurlijk overwicht kenmerken openheid ervan. Het derde chakra bevindt zich ter hoogte van het middel, bij de maag. Van de wervelkolom zijn de tiende borstwervel tot en met de tweede lende-wervel ermee verbonden.

11146248_462189823938267_4562080220506466743_n

Vierde chakra, Anahata, hartchakra

Dit chakra is het verbindingspunt tussen de onderste drie chakra’s de stoffelijke wereld, het lichaam en de bovenste drie, de mentale, geestelijke en spirituele wereld. Liefde, overgave, vereniging en zelfrealisatie staan centraal bij dit chakra. Gebrek aan evenwicht uit zich in zelftwijfel, een problematisch gevoelsleven, problemen met vriendschappen en relaties, wantrouwen, strijd tussen lichaam en geest. Openheid spontaniteit, hartelijkheid en warmte zijn tekenen van evenwicht. Aan de voorzijde van het lichaam, ligt het centrum ervan tussen de twee tepels. Het gebied strekt zich uit tussen het punt vier centimeter onder het borstbeen tot enkele centimeters onder het kuiltje van de hals. Op de wervelkolom ligt het tussen de derde en negende borstwervel.

 

Vijfde chakra, Vishudda, keelchakra

Expressie, spreken en intuïtief weten staan centraal bij dit chakra. Moeite hebben met contacten leggen, geen vorm geven aan creativiteit, zich anders voordoen dan men is, te veel ‘slikken’ van de omgeving, proberen alles logisch te verklaren en/of tot technieken terug te brengen, duiden op moeilijkheden. Zich uiten door waarheid, wijsheid en logica, bijv. in onderwijs, is een teken van openheid. Het centrum van het vijfde chakra ligt onder de keel. Aan de voorzijde van het lichaam; bovenste deel van het borstbeen en de hals. Op de rug; twee borstwervels en de halswervels.

 

Zesde chakra, Ajna, derde oog

Verstand, inzicht, bezinning, meditatie en occulte kennis zijn de kernwoorden voor dit chakra. Is dit chakra uit balans dan uit zich dat in negatieve toekomst verwachtingen, een warrige geest en het sluiten van de ogen voor de lessen van het leven. Helderziendheid, intuïtie, het voorzien en voorvoelen van gebeurtenissen zijn tekenen van openheid. Het centrum van het zesde chakra lift iets boven het midden tussen de beide wenkbrauwen. Het strekt zich uit van het gebied van de binnen ooghoeken tot aan het punt halverwege het voorhoofd. Op de schedel ligt het op het achterhoofdsbeen.

images (11)

Zevende chakra, Sahasrara, kruinchakra

Verbondenheid en de hoogste waarheid, spiritualiteit en meditatie horen bij dit chakra. Onevenwichtigheid uit zich in angst voor of verzet tegen realiseren van de spirituele mogelijkheden, het hechten aan het materiële en het ontbreken van spirituele energie. Een uitstraling van scheppingsdrang en kosmische eenheid getuigen van openheid van dit chakra. Het bevindt zich boven op het hoofd. Het centrum is de achterste van de twee fontanellen. Het verbonden gebied is het schedeldak.

1528696_707578509292570_196233522_n

Meer info…..

U mag uitgaan van het punt waar u nu bent. Aanvaarden betekent dat u uitgaat waar u bent en alles wat u tot dat punt heeft gebracht. Aanvaard uw huidige patronen, inclusief uw verslavingen, gewoonten, negatieve eigenschappen, kleine beslommeringen en al het andere om de mens die u nu bent. Begin van hieruit. Wij zijn allemaal menselijk en hebben menselijke zwakheden, gedragspatronen waar we niet al te trots op zijn. Dit maakt deel uit van ons menszijn.

Aanvaard uzelf om door uw menselijkheid niet te veroordelen. We zullen altijd wel aan iets mogen blijven werken. Als we verder komen in ons proces van het ontwaken tot ons hogere zelf, worden de kwesties/uitdagingen subtieler, maar ze zullen zich blijven voorkomen. Ze worden herkend….Werken aan uw kwesties/uitdagingen is niet iets wat buiten uw pad staat, het maakt er deel van uit. Door uw kwesties/uitdagingen te accepteren, zijn ze makkelijker te temmen en zullen ze steeds kleiner worden.

Chakra’s zijn de energiecentra in ons lichaam, zij nemen energie op en verdelen dit over het lichaam. Door invloeden van buitenaf, kunnen wij uit balans raken met als gevolg disharmonie en (uiteindelijk) ziekte. Het doel van Chakra Healing is om blokkades en disharmonie op te sporen, te analyseren en te behandelen.

Tijdens een healingsconsult herstel ik de balans in de chakra’s. Het contact met de aarde en met de bron wordt hersteld en de energie kan weer vrij door het lichaam stromen. Door het doorgeven van de kosmische energie via mijn handen, wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd en de klachten worden op een natuurlijke manier verholpen of verminderd.

Een healing kan heel goed helpen bij o.a. rug-, nek- & schouderklachten, gewrichtspijnen, overbelasting & blessures, stress-gerelateerde klachten ( bijv. spanningshoofdpijn, slapeloosheid, spierverkrampingen) div. Stoornissen (bijv. angststoornissen, eetstoornissen) depressieve klachten, herstel na ziekte of operatie enz.

Het is in te zetten bij iedere vorm van disbalans en pijn, zowel lichamelijk als geestelijk.

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *