c5017e9a6eda0a2fb37c35f23ec90e6b

 

Praktijk Avana

Nieuwsbrief Juni 2015

Beste nieuwsbrieflezer,

Wat zijn overtuigingen? Een thema waar we vaak niet bewust van zijn….Totdat we er in vastlopen en een patroon herkennen van onszelf die heel confronterend kan zijn..

Overtuigingen zijn generalisaties en ontstaan door weglatingen en vervormingen. Deze overtuigingen bepalen in ons dagelijks leven, hoe we ons gedragen, wat we denken, wat we wel en niet kunnen, wat we wel en niet doen en wat we wel en niet kunnen bereiken.

Overtuigingen hebben dus betrekking op:

  • Ons gedrag
  • Ons zelfbeeld (wie ben ik)
  • Onze vermogens ( wat kan ik wel en niet)
  • Ons vertrouwen ( in onszelf, anderen, de wereld)
  • Ons subjectieve beeld/gevoel van de werkelijkheid
  • Onze beleving van de directe omgeving
  • Onze beleving van de Wereld, het Universum, de Kosmos
  • Ons geloof ( in God, Allah, de Kosmos enz.)

Generaliseren is een aantal verschillende mogelijkheden of begrippen samenvoegen in één uitspraak. We ordenen al onze zintuigelijke indrukken, gedachten, gevoelens en overtuigingen, door ze samen te voegen in één uitspraak of één woord. Vaak is dit nuttig, omdat de communicatie anders erg langdradig zou worden. Soms zorgen generalisaties voor onduidelijkheden in de communicatie. Generalisaties kunnen een grote macht uitoefenen op ons geloofssysteem en bevatten vaak vooroordelen, beperkingen in onze visie en onwaarheden.

Negatieve generalisaties/overtuigingen zijn de belangrijkste en de meest hardnekkige “overtredingen” in het denken en in het taalgebruik van ons.

Niemand komt met aangeboren overtuiging op de wereld. De leefomgeving, waarin we opgroeien (onze ouders, het gezin, onderwijzers, enz. ) geeft ons overtuigingen mee, die we voor het grootste gedeelte van ons leven hanteren, alsof ze waar zijn. Daarom kunnen ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, ervoor zorgen dat overtuigingen ontstaan ( de dood van een familielid of geliefde bijv. kan ervoor zorgen dat de overtuiging ontstaat: “iedereen die van je houdt, gaat dood”)

Door de kennis, die wij in het leven opdoen, kunnen onze overtuigingen veranderen. Vaak gebruiken wij (negatieve) generalisaties en overtuigingen vanuit het verleden en baseren wij hierop onze voorstelling van de toekomst.

Negatieve generalisaties en overtuigingen zorgen er altijd voor dat positieve veranderingen uitblijven. Zij blokkeren het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.

images (76)

Oude overtuigingen loslaten en nieuwe krachtige overtuigingen creëren

Eens in de zoveel tijd komt er een oude, diep weggestopte overtuiging naar boven zoals:

*Iedereen laat me in de steek

*Ik ben niet goed genoeg

*Ik verdien geen Liefde

*Ik zal nooit iets bereiken.

*Niemand begrijpt mij

Juist dan wordt je geconfronteerd met een diepgewortelde overtuiging die niet functioneel is, niets dan verdriet en pijn brengt en boven alles ook nog niet waar is.

En dan heb je een keuze: stop je de overtuiging weer terug waar hij vandaan kwam of kijk je de achterliggende angst in de ogen?

Eigenlijk is dit geen bewuste keuze maar een natuurlijk proces. Op precies het juiste moment zal je de juiste ervaringen naar je toe trekken die je de juiste lessen leren. Je hoeft alleen maar achterover te leunen en het te laten gebeuren.

Meestal komt het er op neer dat je de angst in de ogen kan kijken op de momenten dat je je sterk genoeg voelt, als je onderbewuste besluit dat het de meest logische stap in je ontwikkeling is of als de pijn te groot wordt om te dragen.

Dan merk je dat je jezelf weer in een situatie bevind waarin je wordt geconfronteerd met je overtuiging en dan beslis je: nu gaat er echt iets veranderen. Diep vanbinnen weet je dat deze overtuiging ooit gecreëerd hebt als overlevingsmechanisme. Maar de overtuiging heeft zijn dienstbaarheid verloren en je beseft: dit kan zo niet langer.

Dat is het moment dat je de pijn echt voelt en toe kan laten. Dan erken je dat de pijn er is en ontstaat er ruimte voor heling en transformatie. Je vecht er niet meer tegen, je drukt het niet weg, je haat het niet meer maar laat het toe en voelt. Voor de eerste keer zeg je tegen de pijn: hier ben ik, ik luister naar je. Vertel me wat er is, want ik ben er eindelijk klaar voor om echt naar je te luisteren, je in Liefde te omarmen en je te helen.

Je hebt de oude overtuiging zo vaak herhaald dat je bent gaan geloven dat er niets anders is dan de realiteit van deze overtuiging. En nu is het tijd om deze overtuiging te vervangen met andere overtuigingen. Overtuigingen die wel voor je werken, die je een fijn gevoel geven en die voor een nieuwe realiteit kunnen zorgen.

de66dbc30377a1f7908db45298324aa3dmFuIGplIGhvdWRlbi5qcGc=.jpg_500x500

Zoals bijvoorbeeld:

Iedereen laat me in de steek wordt: Ik vertrouw erop dat er altijd iemand voor me klaar staat. Er wordt van mij gehouden. Ik voel de Liefde in mezelf en zie de Liefde in een ander. Ik geef me volledig over aan de ander en vertrouw op wat er is.

Ik ben niet goed genoeg wordt: Ik ben perfect, precies zoals ik ben. Ieder stukje van mij mag er zijn.

Ik verdien geen Liefde wordt: Ik ben evenveel waard als ieder ander en ik sta mezelf toe alle Liefde van de wereld te ontvangen. Er is Liefde in overvloed.

Ik zal nooit iets bereiken wordt: Ik zie nu hoe talentvol ik ben en laat mijn potentie zich vrij ontwikkelen. Ik ontmoet de juiste mensen op het juiste moment die me verder helpen in mijn leven. Ik laat de stroom van creatie moeiteloos door me heen vloeien. Ik ben geboren om te doen waar ik naar verlang.

Niemand begrijpt mij wordt: Mensen hebben meer gemeen dan ik denk. Ook ik ontmoet mensen die me begrijpen en die zich in mij herkennen. Ik open mijzelf zodat mensen alles van mij kunnen zien. Nu schijn ik in Liefde.

 

Als je weet hoe je je wilt voelen, is het tijd om je hersenen opnieuw te trainen en je lichaam bekend te laten worden met het nieuwe krachtige gevoel van Liefde en vertrouwen.Er zijn honderden manieren waarop je dit kan doen, bijv. boeken lezen, meditatie, visualisaties, post-it plakken, affirmaties enz.

Kijk wat bij je past en probeer af en toe wat nieuws want je geest houdt van de afwisseling en vindt het leuk om uitgedaagd te worden. Belangrijk is dat je niet alleen je geest traint met de nieuwe overtuiging maar dat je ook je lichaam (gevoelens en emotie) traint d.m.v. visualisatie en meditatie. Je kunt overal overheen komen. Misschien val je een paar keer terug in oude overtuigingen en ook dat is prima. Verandering kan moeilijk zijn en is een proces. Je hebt er jaren over gedaan om deze overtuigingen onderdeel van je systeem te maken, geef jezelf dus ook de tijd om het proces om te keren.

Wees lief voor jezelf en vergeef jezelf voor de fouten die je maakt. Want soms heb je gewoon weer even een wake-up call nodig en ook dat is prima.

Succes & een warme liefdevolle groet,

Helga

11245842_748838001899066_1835160231_n

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *