c5017e9a6eda0a2fb37c35f23ec90e6b

Praktijk Avana

Nieuwsbrief Januari 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

De laatste tijd kreeg ik vaak berichten over Narcisme onder ogen en ik wil deze nieuwsbrief graag gebruiken om daar wat meer aandacht aan te besteden..

Misschien ken jij iemand in je directe omgeving die Narcistische eigenschappen heeft en wil je graag weten hoe je daar mee om kan gaan..

Wat is Narcisme?

Narcisme is een van de weinige psychische afwijkingen waar haast onafgebroken wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. De academische aandacht die uitgaan naar dit ziektebeeld ging de afgelopen decennia dan ook gepaard met een aantal interessante ontdekkingen. Oorspronkelijk typeerde Freud narcisme als een typische vrouwenkwaal. Vrouwen die volgens Freud te kampen kregen met narcisme gebruikten geliefden om hun eigen verstoorde zelfbeeld te bevestigen.

Vandaag wijst onderzoek echter uit dat het vooral mannen zijn die moeten afrekenen met ongezonde varianten van eigenliefde. Psychologen geloofden lange tijd dat narcisten de buitenwereld als minderwaardig aanvoelden. Dat idee ging hand in hand met de hoge mate van arrogantie vertoond door narcisten. Onlangs werd dat idee echter van de hand gedaan. Narcisten kampen met een erg laag zelfbeeld. Om dat gevoel te compenseren, zullen narcisten aannemen dat zij belangrijker zijn dan anderen. Dat idee wordt ook wel de narcistische paradox genoemd.

In de volksgeest wordt algemeen aanvaard dat je mensen met doorgedreven narcistische eigenschapen maar moeilijk kan helpen. Jammer genoeg is dat niet helemaal onwaar. In het verleden werden narcisten veroordeeld tot eenzamen opsluiting in sanatoria. Via doorgedreven vormen van therapie in stimulivrije kamers werd geprobeerd deze mensen te “genezen”.

Wetenschappelijk gezien klopt het om narcisme te omschrijven als een psychische stoornis, maar narcisten als effectief “ziek” te beschouwen gaat wat ver. Overdreven vormen van narcisme worden tegenwoordig eerder in groepsverband behandeld. In zulke sessie valt de nadruk op medeleven en hogere mate van assertiviteit. Daarnaast wordt ook ingegaan op het manipulatieve karakter van de gemiddelde narcist. Via rollespellen worden mensen met de narcistische persoonlijkheidsstoornis zich langzaam maar zeker bewust van de waarde van anderen.

De hoge mate waarin onze maatschappij nieuwe en doorgedreven vormen van egocentrisme vertoont, wordt ook wel omschreven als een collectieve vorm van narcisme. Of dat betekent dat onze levenswijze een broeihaard voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis is, moet nog worden bewezen.

Het is vaak lastig om met deze mensen om te gaan. Je kunt het gedrag vaak niet begrijpen en het kan ineen de andere kant op gaan.

Belangrijkste Narcisme kenmerken

Wanneer er sprake is van narcisme dan kunnen er verschillende narcisme kenmerken en symptomen bij horen. Op het eerste gezicht lijken mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis charmant, ze hebben gevoel van eigenwaarde en ze hebben veel zelfvertrouwen. Maar schieten snel in de verdediging en de zelfkennis gaat meteen verloren onder grootsheidswaanzin. Er is geen spontaniteit, zij kunnen gevoelens niet goed uiten en ze hebben weinig interesse in anderen, zo komen zij ook op anderen over.

Het zelfbeeld is vaak zwak en ze vragen continu bevestiging aan anderen. Het zijn erg onzekere mensen, ze hebben moeite met uiterlijke verouderingsverschijnselen en ze willen altijd positief overkomen op anderen.

Dit zal ook als zeer overdreven opgemerkt worden. Ze kunnen hierdoor ook egocentrisch gedrag vertonen en ze denken alleen aan zichzelf en niet aan anderen. De werkelijke gevoelens zulle nooit getoond worden. Als anderen kritiek hebben dan wordt dat niet gewaardeerd, want mensen met narcisme kunnen niet tegen kritiek en ze willen graag bewonderd worden. Ze vinden zichzelf uniek en heel bijzonder, ze willen alleen met gelijken omgaan.

dandelion-

Nog meer Narcisme kenmerken

Mensen met narcisme kenmerken en symptomen zullen niet toegeven wat er aan hen mankeert, zij hebben er moeite mee en blijven ontkennen. Zij zijn erg gevoelig voor het gedrag van anderen en kunnen zich vaak niet inleven in anderen. Ze hebben ook niet veel aandacht voor anderen en er is gebrek aan empathie. Er wordt altijd gekeken naar het eigen ideaalbeeld en niet naar het zelfbeeld. Ze kunnen snel depressief worden, al bij heel kleine tegenslagen. Er is altijd een angst voor minderwaardigheid en het is nooit goed.

Hun eigen gedrag zien ze niet als een probleem, het ligt altijd aan anderen. Ze komen afstandelijk over op anderen en ze scheppen graag op over wat zij allemaal kunnen. Het onderhouden van een relatie is voor mensen met narcisme lastig en ze wisselen hierdoor vaak van partner. Daarnaast is er snel sprake van jaloezie en ze zoeken snel naar een nieuwe partner na beëindiging van de vorige relatie. Ze kunnen niet goed spreken over relaties, die zijn verbroken en waarom dat zo is. Ze gaan continu personen voor zich winnen en ze zijn onbetrouwbaar in relaties. Ze hebben echter wel last van verlatingsangst en geven anderen altijd de schuld, zelf nemen ze niet de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. Liefde geven is niet mogelijk bij mensen met narcisme.

Verspreiding van Narcisme

Zowel in kranten als in de digitale media komt het begrip narcisme steeds vaker voor. Vele spreken dan ook van een epidemische verspreiding van de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Onderzoek toont echter aan dat dit niet het gevel is. De oorzaak van de toenemende belangstelling voor de stoornis is gelegen in het feit dat steeds meer onderzoek wordt gedaan naar het ontstaan en de behandeling van narcisme. Wij gaan steeds meer begrijpen hoe de psyche van de mens werkt. Onderzoek wijst daarnaast wel uit dat er patronen te zien zijn van de toenamen van narcisme. De verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat de individualiseren van de maatschappij de afgelopen decennia flink is toegenomen.

Hieruit volgt dat kenmerken van narcisme, zoals impulsiviteit, materialistische aanleg, gericht op uiterlijk vertoon en gemakzucht, de afgelopen generaties een stijgende lijn vertonen. Belangrijke opmerking hierbij is dat ondanks deze kenmerken een stijgende lijn vertonen, de “heftigere” eigenschappen van narcisme, zoals minachting van anderen en misbruik niet toenemen.

waterdrop

Twee typen Narcisten

Vaak wordt het begrip narcisme of narcist in één duiding gebruikt. Dit is onjuist. Zo deed de Amerikaanse psycholoog Paul Rose onderzoek naar de stoornis. Zijn conclusie was dat er niet één type narcisme is of één type narcist bestaat. In zijn onderzoek beschrijft hij het verschil tussen openlijk en verborgen narcisme.

Openlijk Narcisme

Bij openlijk narcisme kan de persoon in kwestie in het algemeen vrij normaal functioneren in de maatschappij. Ondanks dat anderen in de nabije omgeving wellicht wel constateren dat er een hoge mate van zelfwaardering bestaat wordt dit teniet gedaan door de overweldigende kracht van charmant zijn. Een openlijk narcist komt in eerste instantie dan ook vaak charmant over. Na verloop van tijd ontstaat bij anderen pas de conclusie dat de narcist weinig oog voor anderen heeft en zichzelf wel heel belangrijk vind. In de laatste fase wordt het gedrag van de narcist zelfs storend voor de personen in de nabije omgeving.

Verborgen Narcisme

Het grootste verschil tussen openlijke en verborgen narcisten dat de verborgen narcist alles op een veel subtielere manier aanpakt. Vaak zit hier ook een grote mate van bewustheid in. Ondanks dat deze narcisten ook een hoge mate van zelfwaardering hebben komen zij vaak anders over. Vak leiden ze aan een minderwaardigheidscomplex en willen ze dit compenseren door het gedrag van anderen op zichzelf te laten afstralen. Zij trachten in te spelen op andermans gevoelens en verwachting, maar zijn tegelijkertijd hypergevoelig voor de mening van anderen.

Verborgen narcisten zijn door de jaren heen ware meesters geworden in het overtuigen van anderen en in het overbrengen van de façade. Zij kunnen naar de buitenwereld toe dan vaak ook een smetteloos zelfbeeld creëren. Maar in het geheim moeten ze personen misbruiken om aan hun gevoelens tegemoet te kunnen komen. Ondanks dat er een onwijs grote drang bestaan naar “slecht” gedrag bestaat er hunkering naar complimenten van anderen. Dit is dan ook één van de voornaamste redenen dat een relatie aangaan met een verborgen narcist onbegonnen werk is. In het begin lijkt alles ideaal maar naar verloop van tijd wordt de partner in de slachtofferrol gepusht. Met leugens en manipulatie wordt geprobeerd om volop macht en controle uit te oefenen op de partner. Ondanks het leed dat bij anderen onstaat zal men zelf hieraan een gelukzalig gevoel overhouden.

Deze hunkering naar het gelukzalige gevoel is te vergelijken met de hunkering van een drugsverslaafde naar het gevoel dat ontstaat bij het innemen van drugs. In de medische wereld wordt dit ook wel verwoord als verslaafd zijn aan narcistische voeding.

dandelion 0

Narcisme en relaties

Als je met een narcist samenleeft, dan zal dat niet gemakkelijk zijn. Narcisme en relaties…Soms lijkt het zelfs onmogelijk, maar sommige mensen kunnen er goed mee omgaan.

Je moet er alleen goed mee opletten dat je er zelf niet aan onderdoor gaat. Mensen met narcisme zijn alleen op zichzelf gericht. Wat je dan kunt doen is hem of haar verlaten en dan een eigen leven opbouwen, zodat je wel plezier kunt hebben en samen kunt leven meet anderen. Als je met iemand met narcisme samen wilt leven dan vraagt dat een flinke investering. Je hebt echt veel energie voor nodig en dit kan emotioneel erg zwaar zijn. Je krijgt er namelijk niet altijd veel voor terug ook al stop je er nog zoveel energie en tijd in. Vaak is het zo dat de partner van de narcist er aan onderdoor gaat. De persoon met narcisme heeft dat vaak niet in de gaten en leeft “gewoon” zijn leven.

Dat is vaak ook de reden dat veel relaties stuk lopen. Narcisme en relaties kunnen echter soms wel samengaan. Als narcisten zelf maar in willen zien wat er gaande is en hier wat aan willen doen, anders kan het behoorlijk lastig zijn, zo niet onmogelijk.

purple drop

Kunnen mensen met Narcisme veranderen?

Het lijkt onmogelijk dat mensen met narcisme veranderen, maar zo is het niet. Als zij inzien wat er speelt dan kunnen zij veranderen, maar dat kost veel tijd en ook veel energie. Narcisme en relaties…het is een lang proces. Meestal wordt zo’n proces niet in gang gezet. Vaak wordt het advies gegeven om nu aan jezelf te gaan denken omdat de narcist niet kan of zal veranderen.

Deze mensen zijn continu aan het liegen om hun zin te krijgen. Schuld bekennen doen zij niet, het is altijd een ander die het heeft gedaan, Zij maken nooit fouten, maar anderen wel.

Dit gaat zorgen voor lange discussies en frustraties die niets opleveren, want diegene met narcisme zal volhouden dat hij niets heeft gedaan en dat jij fout zit. Als je hier mee om kunt gaan en je hebt de energie om hier wat mee te doen (of je kunt het gewoon laten voor wat het is, je kunt je erbij neerleggen), dan kun je misschien leven met iemand met narcisme. Veel partners van narcisten houden het even vol en gaan er dan aan onderdoor, omdat er nooit aan hen wordt gedacht of rekening met hen wordt gehouden. Het is eenrichtingverkeer, daar kun je narcisme goed mee vergelijken. Ga je er tegenin dan krijg je een botsing.

Dit is nog maar een klein stukje informatie over Narcisme.. Wil je nog meer lezen hierover? Bron: Narcisme.net

5a94946d95bc868f46591f65426fd260

Misschien herken je dit uit je eigen omgeving bijv. je werkgever, partner of een ouder met kenmerken van Narcisme…. Voel je voor jezelf dat je hieronder geleden hebt en wil je weer krachtiger en weerbaarder worden in je leven?

Magnetiseren helpt je weer in je eigen kracht te staan. Zodat je volledig in balans bent met je zelf en je levenskracht weer voelt stromen in je leven.

Heb je ervaringen die je wil delen met mij? Of heb je andere vragen? Je kunt mij mailen: helga.avana@gmail.com

Warme, liefdevolle groet, Helga

 

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *